533 728 335

Niski poziom cholesterolu LDL zagraża zdrowiu

Niski poziom cholesterolu LDL zagraża zdrowiuCholesterol to związek tłuszczowy z grupy steroli, który występuje w każdym żywym organizmie. Jest on prekursorem witaminy D, hormonów steroidowych oraz kwasów żółciowych. Większość cholesterolu syntetyzowana jest w wątrobie, znacznie mniejsze ilości powstają w jelicie czy skórze. Ponadto cholesterol dostarczany jest wraz z dietą. Wiedza o cholesterolu sprowadza się najczęściej do podziału na „dobry” i „zły” cholesterol – HDL i LDL. Podział ten jest jednak umowny i prowadzi do nieprawidłowego rozumienia roli cholesterolu w organizmie. Przyjęto bowiem, że należy dążyć do jak najniższego poziomu cholesterolu LDL. A to – jak się okazuje – wcale nie służy naszemu zdrowiu, a wręcz przeciwnie.

 

Cholesterol LDL i HDL

Omawiając rolę cholesterolu w organizmie nie można uniknąć podziału na cholesterol HDL i LDL. Należy jednak podkreślić, że nie jest on jednoznaczny z podziałem na cholesterol dobry i zły. W organizmie cholesterol podlega ciągłym przemianom, część puli cholesterolu wykorzystywana jest do syntezy innych związków, część jest wydalana z organizmu, zachodzą procesy syntezy cholesterolu oraz pozyskiwania go z diety. Oznacza to, że cholesterol krąży nieustannie po organizmie, jednak jest to związek nierozpuszczalny w wodzie – zatem we krwi transportowany jest w postaci lipoprotein.

Lipoproteiny to kompleksy cholesterolu z białkami, fosfolipidami oraz trójglicerydami. Lipoproteiny dzielą się na:

– chylomikrony
– lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL)
– lipoproteiny o pośredniej gęstości- remnanty VLDL (IDL)
– lipoproteiny o małej gęstości (LDL)
– lipoproteiny o dużej gęstości (HDL).

Skoncentrujmy się na lipoproteinach LDL i HDL. Frakcja HDL pobiera cholesterol uwalniany z komórek, a także przyjęty wraz z dietą i transportuje do wątroby. Tu cholesterol wykorzystywany jest do syntezy kwasów żółciowych, a także resyntezy frakcji HDL. Z kolei lipoproteiny LDL pobierają cholesterol zsyntetyzowany w wątrobie i transportuje go do komórek ciała. Niewystarczające zrozumienie tych procesów przyczyniło się do nie znajdującego żadnych podstaw naukowych podziału na cholesterol „dobry” oraz „zły”. HDL określany jest jako dobry cholesterol, gdyż kieruje ten związek do wątroby, co ma rzekomo zapobiegać odkładaniu się cholesterolu w blaszkach miażdżycowych. Natomiast „zły” cholesterol LDL ma rzekomo sprzyjać powstawaniu depozytów cholesterolu w ścianach naczyń. Okazuje się jednak, że cholesterol występuje w blaszce miażdżycowej w minimalnych ilościach. To nie cholesterol LDL odpowiada za rozwój miażdżycy, a tzw. oxLDL, czyli oksydowane proteiny małej gęstości. A te cząstki powstają m. in. pod wpływem nasilonego działania wolnych rodników.

A uznawany za „zły” cholesterol LDL pełni tak naprawdę bardzo wiele pożytecznych funkcji: stabilizuje błony komórkowe, umożliwia wzrost i rozwój komórek. Nie dziwi zatem, że nadmierne obniżenie poziomu cholesterolu LDL może mieć opłakane skutki dla zdrowia.

 

Zbyt niski poziom LDL – problem zdrowotny?

Uznawany za prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego to wartości poniżej 190 mg/ dl, zaś cholesterolu LDL – poniżej 115 mg/ dl. Osoby z cholesterolem nieco przekraczającym „normę” najczęściej sięgają po statyny, co ma na celu obniżenie poziomu cholesterolu. Takie postępowanie nie ma jednak żadnego uzasadnienia. Po pierwsze – wiadomo, że podwyższony poziom cholesterolu nie ma związku z chorobami serca, zatem nie ma potrzeby obsesyjnego obniżania jego poziomu. Po drugie – pojawia się coraz więcej informacji o skutkach ubocznych stosowania statyn. I wreszcie po trzecie – zbyt niski poziom cholesterolu LDL może okazać się niebezpieczne dla zdrowia.

cholesterol LDLW badaniu przeprowadzonym na grupie prawie 28000 kobiet wykazano, że panie z poziomem cholesterolu LDL poniżej 100 mg/ dl są niemal dwukrotnie bardziej narażone na udar krwotoczny mózgu niż kobiety z wysokim poziomem cholesterolu LDL (Rist P. i in., Lipid levels and the risk of hemorrhagic stroke among women; Neurology May 07, 2019; 92 (19)). Z kolei w innym badaniu określono zależność między poziomem cholesterolu LDL a ryzykiem wystąpienia krwawień wewnątrzczaszkowych w populacji kobiet i mężczyzn. Analiza obejmowała 96000 osób i wykazała, że osoby z poziomem cholesterolu LDL poniżej 70 mg/ dl miały podwyższone ryzyko rozwoju udaru krwotocznego. Natomiast nie odnotowano znaczących różnic w grupie osób z cholesterolem LDL powyżej 100 mg/ dl oraz w przedziale 70 – 99 mg/ dl (Ma C. i in., Low-density lipoprotein cholesterol and risk of intracerebral hemorrhage: A prospective study.; Neurology. 2019 Jul 30;93(5)).

Niski poziom cholesterolu LDL zwiększa ponadto śmiertelność związaną z zawałami serca, a także śmiertelność ogólną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Kolejne konsekwencje zdrowotne wynikające ze zbyt niskiego poziomu LDL to: przewlekły stan zapalny, zwiększona zachorowalność na nowotwory krwi czy pogorszenie pamięci. Wspomnieć należy ponadto, że negatywny wpływ na zdrowie mają także statyny stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Jak widać – trudno znaleźć uzasadnienie dla stosowania leków obniżających cholesterol czy diety pozbawionej źródeł cholesterolu. Żywienie dzieci i dorosłych powinno się raczej koncentrować na ograniczeniu spożyciu węglowodanów, gdyż dieta oparta na tym źródle energii ma wysoki potencjał prozapalny i może sprzyjać rozwojowi chorób przewlekłych.

 

Call Now Button