533 728 335

Dieta ketogeniczna – idealny sposób na redukcję masy ciała

Dieta ketogeniczna – idealny sposób na redukcję masy ciałaDieta ketogeniczna, czyli dieta bazująca na tłuszczach to model odżywiania umożliwiający odchudzanie. Dla wielu osób stanowi to swoisty paradoks – jak dieta dostarczająca dużej ilości tłuszczów, obwinianych na epidemię otyłości, może umożliwiać spalanie tkanki tłuszczowej? Okazuje się jednak, że tłuszcze są zupełnie niesłusznie łączone z przyrostem masy ciała. Wysokie spożycie tłuszczów – o ile dieta jest w odpowiedni sposób zbilansowana kalorycznie – nie przyczyni się do przyrostu masy ciała, a co więcej – umożliwi skuteczne odchudzanie. A dodatkowo wykazuje niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie, stanowiąc skuteczną profilaktykę licznych chorób przewlekłych.

 

W jaki sposób dieta ketogeniczna odchudza?

Istnieją mocne dowody potwierdzające, że stosowanie diet ketogennych w terapii odchudzającej jest skuteczne, jednak mechanizmy leżące u podstaw wpływu diety ketogenicznej na odchudzanie są nadal przedmiotem dyskusji. Pojawiło się kilka hipotez dotyczących wysokiej efektywności diety ketogenicznej w odchudzaniu. Oryginalna hipoteza zaproponowana przez Atkinsa (twórcy diety bogatotłuszczowej) sugerowała, że utrata masy ciała była spowodowana utratą energii przez wydalanie ciał ketonowych, ale ostatnio zaproponowano także inne hipotezy.

Jedna z nich zakłada, że wykorzystanie energii z białka w diecie ketogenicznej jest wymagającym energetycznie procesem, może więc prowadzić do zużywania kalorii, a zatem do większej utraty wagi w porównaniu do innych diet. Wynika to z faktu, że białka wykorzystywane są w procesie glukoneogenezy – w ten sposób organizm na diecie keto może pozyskiwać glukozę drogą wewnątrzustrojowej syntezy. Podczas stosowania diety ketogenicznej spożywane jest około 50 g glukozy dziennie, 16% tej ilości jest uzyskiwane z glicerolu, podczas gdy większa część pochodzi z glukoneogenezy z białek pochodzenia pokarmowego lub tkankowego. Glukoneogeneza jest procesem wymagającym energii obliczonym na około 400–600 kcal / dzień, zatem takie wydatkowanie energii ułatwiałoby stworzenie deficytu kalorycznego. Nie ma jednak bezpośrednich dowodów eksperymentalnych na poparcie tej intrygującej hipotezy. Inna teoria zakłada natomiast, że efekt odchudzający diety ketogenicznej można przypisać zmniejszeniu apetytu z powodu większego efektu sytości po spożyciu białka i tłuszczu, a także bezpośredniego wpływu na hormony kontrolujące apetyt. Inni autorzy sugerują możliwe bezpośrednie działanie ciał ketonowych na hamowanie apetytu. Ostatecznie – hipotetyczne mechanizmy prowadzące do utraty tkanki tłuszczowej na diecie ketogenicznej prezentują się następująco:

– zmniejszenie apetytu z powodu większego efektu sytości białek, wpływu na hormony kontroli apetytu i możliwego bezpośredniego działania hamującego apetyt przez ciała ketonowe
– zmniejszenie lipogenezy i zwiększona lipoliza
– większa wydajność metaboliczna w spożywaniu tłuszczów
– zwiększone koszty metaboliczne glukoneogenezy i efekt termiczny białek .

 

Co jeszcze można zyskać na diecie keto?

Dieta ketogenna zapewnia nie tylko utratę tłuszczu i masy ciała, ale przynosi także szereg innych korzyści dla zdrowia. Ketony mogą chronić przed zaburzeniami poznawczymi spowodowanymi przybieraniem na wadze i otyłością. Ponadto istnieją pewne dowody na to, że diety ketogenne mogą mieć pozytywny wpływ na nastrój u osób z nadwagą. Nawet jeśli w bardzo wczesnej fazie diety ketogenicznej (pierwsze 4 lub 5 dni) można czasem narzekać na osłabienie, efekt ten szybko mija, a następnie zauważalna jest poprawa nastroju i przypływ energii.

Otyłości bardzo często towarzyszy insulinooporność. Podstawową cechą insulinooporności jest upośledzona zdolność komórek mięśniowych do wchłaniania krążącej glukozy. Osoby z insulinoopornością mają zasadniczy problem z wykorzystywaniem węglowodanów dostarczanych z dieta jako źródła energii dla komórek , przez co większa część węglowodanów kierowana jest do wątroby. Tu większość z nich jest przekształcana w tłuszcz – jest to zjawisko lipogenezy de novo. Stąd korzystne efekty diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów u otyłych osób są efektem nie tylko utraty wagi, ale także poprawy kontroli glikemii, hemoglobiny glikowanej A1c i markerów lipidowych, a także możliwością zredukowania dawek insuliny i innych leków.

dieta ketogenicznaDieta bogata w węglowodany jest podstawową przyczyną różnych przewlekłych chorób organizmu, a cukier może przyspieszyć starzenie. Dieta o wysokim obciążeniu glikemicznym jest związana z rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu II i niektórych postaci raka.

Coraz częściej mówi się o związku diety wysokowęglowodanowej z rozwojem nowotworów. Zmieniony metabolizm energetyczny i zapotrzebowanie na substraty komórek nowotworowych stanowią cel dla selektywnej terapii przeciwnowotworowej. Podaż substratów energetycznych dla komórek guza można zmniejszyć przez manipulację dietą, np. dietą ketogenną lub za pomocą środków farmakologicznych na poziomie komórkowym (np. Inhibitory glikolizy lub fosforylacji oksydacyjnej). Obie te techniki są mogą być metodami kontroli wzrostu guza in vivo. Sugerowany jest także związek między dietami o niskiej zawartości tłuszczu a osteoporozą. Diety o bardzo niskiej zawartości tłuszczu uważa się za diety o niskiej zawartości wapnia. Kobiety na diecie niskotłuszczowej wydalają większość spożywanego wapnia, dlatego są bardziej podatne na osteoporozę. Dieta ketogeniczna nie jest zatem tylko i wyłącznie dietą na odchudzanie, ale także modelem żywienia o wszechstronnym korzystny wpływie na zdrowie.

Call Now Button