533 728 335

Dieta ketogeniczna wpływa korzystnie na funkcje poznawcze

dieta ketogenicznaFunkcje poznawcze to zdolność do zapamiętywania, uczenia się, sprawnego myślenia czy orientacji. Wraz z upływem lat i rozwojem zmian neurodegeneracyjnych w mózgu, funkcje poznawcze pogarszają się, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. W celu ograniczenia niekorzystnych zmian w zakresie funkcji poznawczych warto zadbać o zdrowy styl życia, w tym odpowiednią dietę, gdyż może ona ograniczać rozwój zmian neurodegeneracyjnych. I tu nieoceniona okazuje się być dieta ketogeniczna.

 

Czym jest pogorszenie funkcji poznawczych?

Jedną z najczęstszych przyczyn demencji oraz zaburzeń funkcji poznawczych jest choroba Alzheimera. Jest to zaburzenie neurodegeneracyjne, rozwijające się u osób w podeszłym wieku. Choroba cechuje się postępującym zanikiem funkcji poznawczych. Początkowo chory doświadcza łagodnych zaburzeń pamięci, z czasem pojawiają się także problemy z umiejętnościami planowania oraz rozsądnym myśleniem. Towarzyszą temu oczywiście narastające problemy emocjonalne, gdyż chory zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń, którym towarzyszyć zaczyna dezorientacja. Z czasem narasta nerwowość, a nawet agresja.

Niepokojące jest to, że liczba zachorowań na choroby neurodegeneracyjne stale wzrasta. Warto podkreślić, że tego typu zaburzenia wcale nie stanowią konsekwencję naturalnego procesu starzenia się mózgu, gdyż nie występują przecież u każdej osoby w podeszłym wieku. Kilka % przypadków chorób neurodegeneracyjnych spowodowane jest predyspozycjami genetycznym, a przeważająca większość przypadków to konsekwencja stylu życia i negatywnego oddziaływania czynników środowiskowych.

 

Jak dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych?

Wśród dobrze zidentyfikowanych czynników ryzyka zaburzeń funkcji poznawczych wymienić należy m. in.:

Wszystkie te czynniki sprzyjają rozwojowi przewlekłego stanu zapalnego, nasilonego stresu oksydacyjnego, a także zaburzeniom metabolizmu glukozy i rozwojowi insulinooporności i otyłości. Wszystko to skutkuje stopniowym obumieraniem neuronów i utratą funkcji poznawczych. Zmiany te są nieodwracalne. Na szczęście można zminimalizować ryzyko ich rozwoju. Odpowiedzią jest dieta ketogeniczna, która w niezwykle korzystny sposób wpływa na funkcjonowanie mózgu.

 

Dieta ketogeniczna a choroba Alzheimera

dieta keto a AlzheimerW przebiegu choroby Alzheimera mózg traci zdolność do wykorzystywania glukozy jako źródła energii, co jest konsekwencją rozwoju insulinooporności i tzw. cukrzycy mózgu. Oznacza to, że komórki mózgu stają się coraz bardziej narażone na wszelkie uszkodzenia. Aby mózg odzyskał zdolność do produkcji energii, konieczne jest dostarczenie innego niż glukoza źródła energii – a tak właściwość mają wyłącznie ciała ketonowe. Ciała ketonowe to nie tylko doskonałe źródło energii dla mózgu, ich wpływ dotyczy także następujących aspektów:

 

Dieta keto a inne przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych

Choroba Parkinsona to schorzenie, w przebiegu którego dochodzi do kumulacji agregatów białek w istocie czarnej śródmózgowia. Neurony tracą zdolność do syntezy dopaminy – jednego z najważniejszych neuroprzekaźników, zawiadującego m. in. ruchem i odruchami. To dlatego w przebiegu choroby Parkinsona pojawia się niezborność ruchowa, zaburzenia równowagi, niekontrolowane drżenie rąk i sztywność ciała. U niektórych chorych może dojść także do zaburzenia funkcji poznawczych. W badaniach in vitro oraz na zwierzętach wykazano, że ciała ketonowe wykazują działanie ochronne wobec neuronów, ograniczając rozwój choroby Parkinsona. Co więcej – ketony nie tylko przeciwdziałają neurodegeneracji, ale mają także moc przywracania neuronom utraconej funkcjonalności. W badaniu klinicznym przeprowadzonym na pacjentach z chorobą Parkinsona wykazano, że po 28 dniach stosowania diety ketogenicznej zaobserwowano zauważalną poprawę stanu klinicznego.

W przebiegu udaru mózgu dochodzi do niedotlenienia neuronów i ich obumierania. Ciała ketonowe zużywają znacznie mniej tlenu niż glukoza w procesie produkcji energii. Oznacza to, że w stanie niedotlenienia mózgu np. w przebiegu udaru, ketony mogą efektywnie podtrzymać produkcję energii, chroniąc neurony przed obumarciem i wydłużając czas ich przeżycia. Ketony ograniczają zatem rozmiar uszkodzeń mózgu podczas udaru i wspomagają procesy naprawcze. Ponadto ciała ketonowe służą jako źródło lipidów w procesie produkcji nowych neuronów.

Wiele doniesień naukowych wskazuje na zasadność stosowania diety ketogenicznej w celu profilaktyki oraz wspomagania terapii zaburzeń funkcji poznawczych o rozmaitym podłożu. Wynika to z wysokiego potencjału neuroprotekcyjnego diety ketogenicznej. Trudno o bardziej przyjazną mózgowi dietę niż dieta ketogeniczna. Biorąc pod uwagę, że dieta ketogeniczna umożliwia ponadto profilaktykę takich schorzeń cywilizacyjnych jak insulinooporność, cukrzyca typu 2, otyłość, choroby serca czy nowotwory – warto zdecydować się na taki model żywienia.

Call Now Button